Lojális Munkatárs Program

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató

 • A www.lojalismunkatars.hu weboldalt a HEMIPRODUKT HUNGARY Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 • A Szolgáltató cégneve: HEMIPRODUKT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató).
 • A Szolgáltató postai címe: 7400 Kaposvár, Szent István utca 57/a
 • Iroda címe: 7400 Kaposvár Fő utca 57
 • Adószáma: 25941461214
 • Cégjegyzékszáma:14 09 315819
 • Mobil: +3670-430-1580
 • Email címe: office@hemiprodukt.hu
 • A tárhelyszolgáltató

 • Tárhelyszolgáltató neve: Closte, LLC
 • Székhelye: 1603 Capitol Ave Ste 310 Cheyenne, WY 82001 USA
 • Email címe: dmca@closte.com
 • Hivatalos weboldala: https://closte.com/
 • A Szolgáltatás igénybevétele

  A megrendelések és jelentkezések leadása a www.lojalismunkatars.hu weboldalon történik.
  1. Jelentkezni vagy Ebook-ot vásárolni a weboldalon levő űrlap kitöltését követően lehet. A jelentkezés nem minősül interneten kötött szerződésnek. Telefonon, emailben leadott jelentkezéseket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető és visszakereshető.
  2. A rendelés visszaigazolása
  A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton, haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben a fenti határidőben a Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  3. Elállás a rendeléstől
  A leadott rendeléstől való elállási jog gyakorlása vonatkozó törvényi szabályozást 45/2014. (II.26) Kormányrendelet tartalmazza. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése vonatkozásában, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó utasításai alapján állítottak elő vagy természeténél fogva nem szolgáltatható vissza,valamint ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta. Amennyiben a terméket a Vevő felbontotta, használatba vette és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni a Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
  4. Hibás vagy sérült termék cseréje
  Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, A Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
  6. A weboldalon feltüntetett adatok
  A Hemiprodukt Hungary Kft mindent megtesz azért, hogy a lojalismunkatars.hu weboldalon megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákra Szolgáltató felelősségére a 145/2014.(II.26) Kormányrendeletben és a PTK-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
  7. Hibás visszaigazolás esetén
  Amennyiben rendszerhiba miatt a termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy a Szolgáltató értesíti a vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.
  8. Adatkezelési Tájékoztató
  A jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden olyan esetben kezeli az adatait, ahol a Vevő és a Szolgáltató között kötött szerződés teljesítésén és jogszabályon alapul (ebook, jelentkezés, szolgáltatás megrendelése) az adatkezelés. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezelés ezen eseteiben neki az adatkezelést nem kell elfogadnia, vagy hozzájárulnia ahhoz, de előzetesen tájékoztatni kell a Vevőt az adatkezelés tényéről. Részletes tájékoztatás a fenti linken olvasható.
  9. Szolgáltató nyilatkozata
  A weboldalon megrendelhető ebook-ot eredeti formájában adjuk közre. A könyv a szerző megfigyeléseit tapasztalatait foglalja össze. A weboldalon a termékhez adott leírás szintén a szerző tapasztalatain alapulnak és nem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékből szerezhető előnyök megtapasztalásához az egyén vagy cég elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak és kizárólag saját erőfeszítései árán valósíthatóak meg. Mivel az egyén vagy a cég erőfeszítései nem láthatók előre, ezért semmilyen előnyre nem tudunk a Szolgáltató garanciát vállani. A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben önmagában a könyv megvásárlásától nem éri el a javulást saját vagy a cége életében. Tudomásul veszi, hogy a könyveben található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes az egyén vagy a cég alkalmazni azokat.
  10. Egyéb rendelkezések
  A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról információkat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által az űrlap kitöltésekor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  11. Hírlevélküldés és kapcsolattartás A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a felhasználóaz űrlap kitöltésekor a megfelelő adatai megadásakor előzetesen és egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen ehhez hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a jelentkezéskor kitöltött űrlap kitöltésekor az a hozzájárulás megadásakor a megadott adatok valósak illetve helytállóak.

  Leiratkozás: A felhasználó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, ezt az office@hemiprodukt.hu email címre küldött válaszlevéllel teheti meg, illetve a hírlevél alján található leiratkozó linkre kattintva teheti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató több hírlevelet nem küld és törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozottak közül. Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatást az Adatvédelmi Szabályzat tartalmaz.
  12. Panaszügyintézés
  A fogyasztói, vásárlói panasz intézése emailben történik: az office@hemiprodukt.hu email címen.
  13. Számlázás
  A weboldalon vásárolt termékre vonatkozó számlát PDF-ben vagy kinyomtatva kapja meg az ügyfél. A weboldalon vásárolt termék esetén a Vevő tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Szolgáltató számlát bocsát ki és a Vevő beleegyezik, hogy befogadja a számlát. A Vevőnek kibocsátott számlát 8 évig tároljuk.
  14. Joglemondás
  A felhasználó vagy vevő lemond azon jogáról, hogy a termék vagy szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért a Szolgáltatót beperli vagy más módon kártérítést kérne. A Vevő lemond azon jogáról és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgálattás során vagy a termék használata során a Vevő megsérül. A Vevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.
  15. Vitás ügyek
  A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 E-mail cím: skik@skik.hu